Species

Species

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918