streszczenie rozprawy

streszczenie rozprawy

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.06.1924