studia w Getyndze

studia w Getyndze

List od Edmunda Husserla z 02.02.1917

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923