szkice z filozofii literatury

szkice z filozofii literatury

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950

Spis prac z 04.11.1952

List od Jana Patočki z 16.02.1948

List do Polskiej Akademii Nauk z 31.03.1965

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Jana Patočki z 23.12.1947