szkoła średnia

szkoła średnia

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927