Teofil Modelski

Teofil Modelski

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1934

Tekst ślubowania z 12.12.1933

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934