Towarzystwo Naukowe we Lwowie

Towarzystwo Naukowe we Lwowie

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.05.1924

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932