tożsamość

tożsamość

List od Władysława Witwickiego z b.d F

List od Władysława Witwickiego z 15.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923