transcendentalizm

transcendentalizm

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 06.03.1968

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936