Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.11.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.12.1954

List od Manfreda Kridla z 26.12.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964