Walne Zebranie Sekcji Estetyki

Walne Zebranie Sekcji Estetyki

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962