wartości estetyczne

wartości estetyczne

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967