Wilhelm Schapp

Wilhelm Schapp

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970