wizy

wizy

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.03.1969

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959