wpływ Ingardena

wpływ Ingardena

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966