Wydział filozoficzny

Wydział filozoficzny

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.11.1924

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Bogdana Suchodolskiego z 05.09.1945

Curriculum vitae z bd.04.1921