Wydział historyczno-filozoficzny

Wydział historyczno-filozoficzny

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 20.02.1948