/
EN

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

Data powstania 9.06.1948
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_23
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KRAKÓW, UL. SŁAWKOWSKA 17                    n              W Krakowie, dnia 9 czerwca 1948 r.

Nr 651/48

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

n             Miło mi zawiadomić, że Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 5 bm. przyznało Panu Profesorowi nagrodę naukową Wydziału Historyczno-filozoficznego w kwocie zł 50.000.- za dzieło p.t. Spór o istnienie świata t.I.
n             Kwota ta jest w każdej chwili do podjęcia w kasie PAU.
n             Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

Prezes
n             K.Nitsch

JWP.
Prof.dr Roman Ingarden
Członek PAU
Kraków