wyjazd

wyjazd

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 29.10.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.11.1946