wyjazdy za granicę

wyjazdy za granicę

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936