wykłady zagraniczne

wykłady zagraniczne

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 03.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 31.05.1969

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936