wykłady zlecone

wykłady zlecone

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934