wypoczynek

wypoczynek

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Marii Turowicz z 08.07.1966

Prośba z 18.06.1921

List od Marii Turowicz z 18.07.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936