Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego

Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950