/

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

Wielce Szanowny Panie Kolego,

Maszynopis rozprawy Pana dałem już do druku, uczyniwszy na własną rękę m.in. tesame skreślenia, jakie do Pana potem nadeszły. Zgodnie z Jego życzeniem dodałem większy odsyłacz na str. 24; natomiast nie dopisałem ostatniego zdania; jeżeli Pan będzie uważać je za zupełnie niezbędne, będzie mógł je dodać w korekcie.

Co do odbitek, to dajemy zwykle bezpłatnie 25 egz., ale niekiedy na życzenie autora powiększamy tę cyfrę. Tak możemy też uczynić i w tym wypadku. – O „Ergänzungsband” istotnie trudno nam obecnie myśleć. Z księgarniami też sytuacja jest niepomyślna: trudno nakłonić je do wydawnictw. Przychodzi mi tylko do głowy możliwość porozumienia się z bardzo nieleniwym redaktorem „Muzyki”, p. Mateuszem Glińskim (kapucyńska 13): może Pan doń napisze, a i ja ze swej strony pomówię z niem o Pana projekcie.

            Łączę wyrazy szacunku i uścisk dłoni

                                  WTatarkiewicz

 

24. X. 33

Wielmożny Pan
dr. Roman Ingarden
Lwów
ul. Jabłonowskich 4