Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968