zaproszenia

zaproszenia

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List do Polskiej Akademii Nauk z 19.10.bd

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 14.09.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948