zjazdy filozoficzne

zjazdy filozoficzne

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Kazimierza Wyki z 23.07.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List od Henryka Elzenberga z 25.04.1948

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936