Jan Szewczyk

Jan Szewczyk

Letter from Tadeusz Czeżowski written 11.06.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 05.06.1966

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.10.1965

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.08.1966

List of members of the Krakow Branch of the Polish Philosophical Society written 21.01.1967

Letter from Tadeusz Czeżowski written 08.12.1965

Postcard from Tadeusz Czeżowski written 13.02.1966