Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.04.1966

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.08.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.02.1961

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.01.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958