Warszawa

Warszawa

List do Zofii Lissy z 30.03.1954

List od Jarosława Iwaszkiewicza z 26.02.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925