filozofia niemiecka

filozofia niemiecka

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936