książka

książka

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

List od Marii Turowicz z 08.07.1966

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968