Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 08.04.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936