pomoc

pomoc

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.09.1942

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.05.1923