Amsterdam

Amsterdam

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964