syn Ingardena

syn Ingardena

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 04.08.1943

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z b.d. 02.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947