syn Ingardena

syn Ingardena

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (2)

List od Władysława Witwickiego z b.d E

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.11.1968

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949