wymiana książek

wymiana książek

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.06.1966

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948