wymiana książek

wymiana książek

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.07.1966

Kartka pocztowa od Hansa Corneliusa z 09.07.1938

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.06.1966

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948