książki

książki

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Wacława Borowego z 27.03.1939