książki

książki

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Władysława Witwickiego z 11.12.1936

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Władysława Witwickiego z b.d D

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.10.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969