książki

książki

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.09.1942

List od Władysława Witwickiego z 11.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.01.1939

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966