kwestie polityczne

kwestie polityczne

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922