kwestie prywatne

kwestie prywatne

List od Karola Wojtyły z 30.03.1964

List od Henryka Mehlberga z 03.12.1944

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Bogdana Suchodolskiego z 05.09.1945

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Karola Wojtyły z 24.07.1967

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List do Karola Wojtyły z 01.04.1964

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969