przekłady

przekłady

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.