1964

1964

Oświadczenie z 29.06.1964

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Pokwitowanie z 26.11.1964