Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.

List od Wacława Borowego z 29.05.1939