Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938