człowiek

człowiek

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Władysława Witwickiego z 08.01.1927

Spis prac z 04.11.1952

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923